(8.4.-14.4.2019)

V pondelok je tridentská svätá omša o 18:00.

V utorok je po slovensky sv. omša o 18:00.

V stredu je o 15:30 sv. omša v nemocnici, potom v kostole v Želiezovciach sv. omša o 18:00.

Vo štvrtok je od 17:30 v kostole pobožnosť krížovej cesty, potom o 18:00 sv. omša po slovensky.

V piatok je od 17:30 v kostole pobožnosť krížovej cesty, potom od 18:00 sv. omša po maďarsky.

V sobotu je sv. omša o 17:00 vo Svodove, o 18:00 v Mikuly.

14. apríla je Kvetná nedeľa, v Nýrovciach je sv. omša o 8:30, v Želiezovciach o 9:30 po slovensky a o 11:00 po maďarsky.

  • Do zvončeka sa minulý týždeň vyzbieralo v Želiezovciach 144€. Pán Boh odplať za vaše milodary.
  • Spoveď chorých bude 9.4. dopoludnia.
  • Predveľkonočná svätá spoveď bude v kostole na Kvetnú nedeľu (14.4.) od 14:30.