Bohoslužby v roku 2020


Farský kostol sv. Jakuba apoštola v Želiezovciach

NEDEĽA
9:30 v slovenskej reči
11:00 v maďarskej reči
15:00 pre seniorov

PONDELOK
17:00 tridentská sv. omša (v párnom týždni sú spevy po slovensky, v nepárnom týždni po maďarsky)

UTOROK
17:00 sv. omša po slovensky

STREDA
17:00 sv. omša po maďarsky

ŠTVRTOK
17:00 sv. omša po slovensky

PIATOK
17:00 sv. omša po maďarsky

Pristúpiť k svätej spovedi je možné každý všedný deň pol hodinu pred sv. omšou. V nedeľu od 10:30.

Vo štvrtok hodinu pred sv. omšou je
adorácia Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej po slovensky,
v piatok po maďarsky.


Kaplnka sv. Ladislava, Želiezovce-MIKULA
sobota o 18:00 po slovensky


Kostol Panny Márie Ružencovej, Želiezovce-SVODOV
sobota o 17:00 po slovensky


Kostol sv. Jána Nepomuckého NÝROVCE
nedeľa o 8:30 po maďarsky