KRST
Rodičia dieťaťa (nie iní rodinní príslušníci) nech požiadajú o krst dieťaťa najmenej dva týždne vopred. Potrebné je priniesť kópiu rodného listu dieťaťa. Termín krstu si dohodneme osobne.
Podmienky pre krstných rodičov: katolíci (muž a žena), pobirmovaní, ak sú manželia, tak sviatostné manželstvo (uzavreté v kostole).

BIRMOVANIE
Bezprostredná príprava momentálne neprebieha.

SVIATOSŤ OLTÁRNA
Prihlášky na prvé sväté prijímanie sú zvyčajne k dispozícii v kostole v septembri.
Bohoslužobný poriadok je súčasťou každotýždňových oznamov.

SVIATOSŤ POKÁNIA
Príležitosť k svätej spovedi je vždy pred svätými omšami.

POMAZANIE CHORÝCH
Ešte predtým, ako zavoláte sanitku k chorému, zavolajte aj kňaza a postarajte sa aj o nesmrteľnú dušu. Telefónne číslo je aj na nástenke pred kostolom (036/7713700).

MANŽELSTVO
Snúbenci nech začnú vybavovať potrebné náležitosti najmenej dva mesiace pred zamýšľaným termínom sobáša, aby sa stihla administratíva aj duchovná príprava.

POHREB
V prípade pohrebu choďte, prosím, najprv do pohrebnej služby, ktorá ma bude kontaktovať a dohodneme si termín aj ostatné podrobnosti.

PRÍPRAVA DOSPELÝCH KU SVIATOSTIAM
Po osobnej dohode s kňazom.

ÚRADNÉ HODINY
Kňaza je najlepšie zastihnúť pred prípadne po svätých omšiach. Ak niečo potrebujete vybaviť, dohodnite si vopred telefonicky alebo mailom termín stretnutia (036/7713700zeliezovce@nrb.sk).

ADMINISTRATÍVA
Krstné listy pre cirkevné potreby, výpisy z matrík a podobné administratívne úkony je najlepšie dohodnúť si vopred telefonicky alebo elektronicky. KANCELÁRIA JE V NEDEĽU ZATVORENÁ!

Informačný servis nitrianskej diecézy