Elektronické žiadosti o vydanie dokumentov.
Po kliknutí sa v novom okne otvorí formulár, ktorý je potrebné vyplniť a kliknutím na konci na “submit” odoslať. Skontrolujte si najmä zadanie vlastnej emailovej adresy vo formulári, aby sme vás vedeli kontaktovať.
Elektronicky očakávajte odpoveď do 24 hodín (ak sa tak nestane, kontaktujte nás telefonicky), poštou v papierovej podobe do 5 pracovných dní. Osobné prevzatie si dohodnite na 036/7713700.

VŽDY PO VYPLNENÍ ŽIADOSTI KONTAKTUJTE FARSKÝ ÚRAD AJ TELEFONICKY
(aj  kvôli zásadám GDPR).

žiadosť o vydanie krstného listu

žiadosť o povolenie krstu v inej farnosti

žiadosť o povolenie sobáša v inej farnosti