Vo farnosti Želiezovce sú bohoslužobné objekty v mestskej časti Mikula, mestskej časti Svodov, filiálke Nýrovce, bohoslužby sú aj v ZSS Nový Domov v areáli nemocnice. Farský kostol sv. Jakuba sa nachádza v Želiezovciach na Námestí sv. Jakuba č. 3.
V meste Želiezovce žije 6756 obyvateľov (SODB v r. 2021), z toho je 3012 katolíkov. Nedeľné bohoslužby navštevujú asi 4% z nich. V roku 2020 bolo vo farnosti pokrstených 13 detí, 4 páry prijali sviatosť manželstva, 34 ľudí malo cirkevný pohreb. 242 žiakov v školách navštevuje náboženskú výchovu. Počas roka bolo odslúžených 560 svätých omší, z toho 290 v slovenčine, 195 v maďarčine a 75 v latinčine.
Farnosť od júna 2014 spravuje vdp. Stanislav Illéš, farár.

Možnosť prispieť na aktivity vo farnosti:
 
– každú nedeľu ako zvyčajne “do zvončeka”
– v kostole je možnosť prispieť milodarom aj bezhotovostne prostredníctvom platobného terminálu
NA PODPORU KOSTOLA A ĎALŠIE PROJEKTY
– príspevok je možné vhodiť do pokladničky v kostole alebo
poslať na bankový účet SK35 0200 0000 0016 2199 6554
– prostredníctvom BANKOVÉHO TERMINÁLU v kostole
platobnou kartou alebo mobilom
NA INÉ AKTIVITY
– prispieť môžete kedykoľvek, či už vhodením milodaru do ktorejkoľvek pokladničky v kostole alebo osobne v obálke kňazovi
Za všetky milodary ďakujeme. Každý mesiac je obetovaná svätá omša za dobrodincov a ich rodiny.
QR kód účtu (pre mobilné bankové aplikácie)
qr kod uctu
We are Hiring Now Instagram Facebook ad (1) - Made with PosterMyWall (1)We are Hiring Now Instagram Facebook ad - Made with PosterMyWall (2)

Z histórie nášho kostola:

Informačný servis nitrianskej diecézy