Farár farnosti: Stanislav ILLÉŠ

adresa: Rímskokatolícka cirkev Farnosť Želiezovce, Poštová č.1 937 01 Želiezovce

tel.: 036/7713700

email: zeliezovce@nrb.sk

web: http://zeliezovce.nrb.sk