V Týždni modlitieb za jednotu kresťanov k téme “MILOVAŤ BUDEŠ PÁNA, SVOJHO BOHA… A SVOJHO BLÍŽNEHO AKO SEBA SAMÉHO” uskutočníme ekumenické stretnutia nasledovne:

  • v utorok 23. januára o 17:00 v kostole Reformovanej kresť. cirkvi v Mikuly
  • v stredu 24. januára o 17:00 v modlitebni Evanjelickej cirkvi a.v. v Želiezovciach
  • vo štvrtok 25. januára o 17:00 v kostole Reformovanej kresť. cirkvi v Želiezovciach
  • v piatok 26. januára o 17:00 v kostole Katolíckej cirkvi v Želiezovciach

ekumen_2024_m ekumen_2024_s

 

Informačný servis nitrianskej diecézy