Vo všedné dni budú sväté omše o 18:00. Budúcu nedeľu je zbierka na organ. Ak je to možné, prosím, aby ste prispeli a mohli sme tak riadne splácať našu pôžičku. (…ďalej)

Tento týždeň je prvopiatkový, spovedať budem pred svätými omšami.

Modlime sa aj za učiteľov, pedagógov, žiakov, študentov aj rodičov na začiatku školského roka.

Na budúcu nedeľu piati dospelí z našej farnosti prijmú pri sv. omši sviatosť krstu, birmovania a Eucharistie.