(18.3.-24.3.2019)

V pondelok od 14:30 do 16:30 bude výročná poklona Sviatosti Oltárnej, potom je tridentská svätá omša o 17:00.

V utorok je po slovensky sv. omša o 17:00.

V stredu je o 15:30 sv. omša v nemocnici, potom v kostole v Želiezovciach sv. omša o 17:00.

Vo štvrtok je od 16:30 v kostole pobožnosť krížovej cesty, potom o 17:00 sv. omša po slovensky.

V piatok je od 16:30 v kostole pobožnosť krížovej cesty, potom od 17:00 sv. omša po maďarsky.

V sobotu je o 13:00 sv. omša pri príležitosti slávnosti ACIES, potom sv. omša o 16:00 vo Svodove, o 17:00 v Mikuly.

24. marca je 3. pôstna nedeľa, v Nýrovciach je sv. omša o 8:30, v Želiezovciach o 9:30 po slovensky a o 11:00 po maďarsky.

 • Do zvončeka sa minulý týždeň vyzbieralo v Želiezovciach 150€. Pán Boh odmeň za vaše milodary.
 • Minulonedeľná zbierka na charitu bola 182€. Ďakujem za vašu štedrosť.
 • V pondelok je výročná poklona Oltárnej Sviatosti. Začneme o 14:30 slovenskými modlitbami, potom o 15:30 budú modlitby po maďarsky a potom o 16:30 záverečné modlitby a požehnanie.
 • V sobotu o 13:00 bude slávnosť Acies –obnovenie sľubov pre členov Máriinej Légie z nášho comítia i pre všetkých ctiteľov Panny Márie.
 • V pôste si zvyčajne dávame duchovné predsavzatia, teda čo dobré by sme mohli navyše urobiť. Niekoľko jednoduchých návrhov na prvú pôstnu nedeľu:
 • – zapájať sa do spevu pri sv. omši, nie iba držať v rukách zatvorenú modlitebnú knižku
 • – zúčastniť sa pobožnosti krížovej cesty namiesto sedenia doma pred televízorom
 • – navštíviť chorého a povzbudiť ho pred sviatkami k sv. spovedi
 • – byť veľkodušnejší v pomoci iným alebo v prispievaní do zvončeka
 • – alebo sa jednoducho zrieknuť niečoho z jedla počas týchto dní
  Hádam sa nám niečo z toho s Božou milosťou podarí uskutočniť.

 


postna vyzva 1

postna vyzva 2