(25.3.-31.3.2019)

V pondelok je tridentská svätá omša o 17:00.

V utorok je po slovensky sv. omša o 17:00.

V stredu je o 15:30 sv. omša v nemocnici, potom v kostole v Želiezovciach sv. omša o 17:00.

Vo štvrtok je od 16:30 v kostole pobožnosť krížovej cesty, potom o 17:00 sv. omša po slovensky.

V piatok je od 16:30 v kostole pobožnosť krížovej cesty, potom od 17:00 sv. omša po maďarsky.

V sobotu je sv. omša o 16:00 vo Svodove, o 17:00 v Mikuly.

31. marca je 4. pôstna nedeľa, v Nýrovciach je sv. omša o 8:30, v Želiezovciach o 9:30 po slovensky a o 11:00 po maďarsky.

  • Do zvončeka sa minulý týždeň vyzbieralo v Želiezovciach 135€. Pán Boh odplať za vaše milodary.
  • Na budúci víkend sa mení čas, nezabudnite na to.
  • V pôste si zvyčajne dávame duchovné predsavzatia, teda čo dobré by sme mohli navyše urobiť. Niekoľko jednoduchých návrhov na prvú pôstnu nedeľu:
  • – zapájať sa do spevu pri sv. omši, nie iba držať v rukách zatvorenú modlitebnú knižku
  • – zúčastniť sa pobožnosti krížovej cesty namiesto sedenia doma pred televízorom
  • – navštíviť chorého a povzbudiť ho pred sviatkami k sv. spovedi
  • – byť veľkodušnejší v pomoci iným alebo v prispievaní do zvončeka
  • – alebo sa jednoducho zrieknuť niečoho z jedla počas týchto dní
    Hádam sa nám niečo z toho s Božou milosťou podarí uskutočniť.

postna vyzva 1

postna vyzva 2