(24.10.-31.10.2021)

24. októbra 2021 je 30. cezročná nedeľa. Svätá omša v Nýrovciach je o 8:30, potom v Želiezovciach o 9:30 po slovensky a o 11:00 po maďarsky. 

V pondelok je tridentská svätá omša o 18:00 s maďarskými spevmi.

V utorok je svätá omša po slovensky o 18:00.

V stredu je svätá omša po maďarsky o 18:00.

Vo štvrtok je od 17:00 v kostole adorácia, potom o 18:00 sv. omša po slovensky.

Vo piatok je od 17:00 v kostole adorácia, potom o 18:00 sv. omša po maďarsky.

V sobotu je sv. omša o 17:00 vo Svodove a o 18:00 v Mikuly.

31. októbra 2021 je 31. cezročná nedeľa. Svätá omša v Nýrovciach je o 8:30, potom v Želiezovciach o 9:30 po slovensky a o 11:00 po maďarsky.  

  • Minulý týždeň sa vyzbieralo do zvončeka v našej farnosti 114€. Pán Boh odmeň za vaše milodary.
  • Príležitosť k spovedi je denne pred sv. omšami, v nedeľu najmä pre chorých.
  • Podielové knihy pre členov Spolku svätého Vojtecha sú k dispozícii, vyzdvihnite si ich čím skôr. Členský poplatok je 8€.
  • Dnes je zbierka na katolícke misie.
  • Ruženec je typická modlitba v mesiaci október. Modlievame sa ho pred sv. omšami tu v kostole. Vo štvrtok a piatok modlitbu a rozjímanie vedie kňaz. Nezabúdajme na modlitbu ruženca aj doma a v rodinách.