(31.10.-7.11.2021)

31. októbra 2021 je 31. cezročná nedeľa. Svätá omša v Nýrovciach je o 8:30, potom v Želiezovciach o 9:30 po slovensky a o 11:00 po maďarsky. 

V pondelok 1.novembra 2021 je cirkevne prikázaná slávnosť Všetkých svätých. Sv. omša je v Nýrovciach je o 8:30, potom v Želiezovciach o 9:30 po slovensky a o 11:00 po maďarsky.

V utorok je svätá omša zo Spomienky všetkých verných zosnulých v latinskej reči o 18:00.

V stredu je svätá omša po maďarsky o 17:00.

Vo štvrtok je od 16:00 v kostole adorácia, potom o 17:00 sv. omša po slovensky.

Vo piatok je od 16:00 v kostole adorácia, potom o 17:00 sv. omša po maďarsky.

V sobotu je sv. omša o 17:00 vo Svodove a o 18:00 v Mikuly.

7. novembra 2021 je 32. cezročná nedeľa. Svätá omša v Nýrovciach je o 8:30, potom v Želiezovciach o 9:30 po slovensky a o 11:00 po maďarsky.  

  • Minulý týždeň sa vyzbieralo do zvončeka v našej farnosti 113€. Pán Boh odmeň za vaše milodary.
  • Príležitosť k spovedi je denne pred sv. omšami, v nedeľu najmä pre chorých.
  • Zbierka na katolícke misie bola 189€. Ďakujem.
  • V období od 2. do 8. novembra môžeme získať odpustky pre duše v očistci. Odpustky sú odpustenie trestov za hriechy. Ako odpustkový úkon je určená návšteva cintorína a modlitba za zosnulých. Podrobnosti nájdete na našej internetovej stránke.