(7.11.-14.11.2021)

7. novembra 2021 je 32. cezročná nedeľa. Svätá omša v Nýrovciach je o 8:30, potom v Želiezovciach o 9:30 po slovensky a o 11:00 po maďarsky. 

V pondelok je tridentská svätá omša o 17:00 so slovenskými spevmi.

V utorok je svätá omša po slovensky o 17:00.

V stredu je svätá omša po maďarsky o 17:00.

Vo štvrtok je od 16:00 v kostole adorácia, potom o 17:00 sv. omša po slovensky.

Vo piatok je od 16:00 v kostole adorácia, potom o 17:00 sv. omša po maďarsky.

V sobotu je sv. omša o 17:00 vo Svodove a o 18:00 v Mikuly.

14. novembra 2021 je 33. cezročná nedeľa. Svätá omša v Nýrovciach je o 8:30, potom v Želiezovciach o 9:30 po slovensky a o 11:00 po maďarsky.  

  • Minulý týždeň sa vyzbieralo do zvončeka v našej farnosti 129€. Pán Boh odmeň za vaše milodary.
  • Príležitosť k spovedi je denne pred sv. omšami, v nedeľu najmä pre chorých.