(14.11.-21.11.2021)

14. novembra 2021 je 33. cezročná nedeľa. Svätá omša v Nýrovciach je o 8:30, potom v Želiezovciach o 9:30 po slovensky a o 11:00 po maďarsky. 

V pondelok je tridentská svätá omša o 17:00 s maďarskými spevmi.

V utorok je svätá omša po slovensky o 17:00.

V stredu je svätá omša po maďarsky o 17:00.

Vo štvrtok je od 16:00 v kostole adorácia, potom o 17:00 sv. omša po slovensky.

Vo piatok je od 16:00 v kostole adorácia, potom o 17:00 sv. omša po maďarsky.

V sobotu je sv. omša o 17:00 vo Svodove a o 18:00 v Mikuly.

21. novembra 2021 je 34. cezročná nedeľa – slávnosť Krista Kráľa. Svätá omša v Nýrovciach je o 8:30, potom v Želiezovciach o 9:30 po slovensky a o 11:00 po maďarsky.  Potom o 15:00 bude sv. omša pre seniorov. Po všetkých sv. omšiach bude nasledovať zasvätenie ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

  • Minulý týždeň sa vyzbieralo do zvončeka v našej farnosti 105€. Pán Boh odmeň za vaše milodary.
  • Príležitosť k spovedi je denne pred sv. omšami, v nedeľu najmä pre chorých.
  • Do kostola môže prísť ktokoľvek za účelom modlitby alebo účasti na svätej omši.

Bez názvu