(15.4.-21.4.2019)

V pondelok je tridentská svätá omša o 18:00.

V utorok je po slovensky sv. omša o 18:00.

V stredu je o 15:30 sv. omša v nemocnici, potom v kostole v Želiezovciach sv. omša o 18:00.


Zelený štvrtok – pamiatka Pánovej večere

Nýrovce 16:30

Želiezovce 18:00


Veľký piatok – slávenie utrpenia s smrti Pána

Nýrovce 16:30

Želiezovce 18:00


Biela sobota – Veľkonočná vigília

Poklona pri Pánovom hrobe v Želiezovciach od 8:00 do 12:00

Svätá omša v Želiezovciach o 19:00


Veľkonočná nedeľa

Svodov 8:30

Mikula 9:30

Nýrovce 8:30

Želiezovce po slovensky o 9:30, po maďarsky o 11:00


  • Do zvončeka sa minulý týždeň vyzbieralo v Želiezovciach 133€. Na organ sa vyzbieralo 445€. Pán Boh odmeň za vaše milodary.
  • Spoveď pred veľkonočnými sviatkami bude dnes od 14:30 tu v kostole.
  • Tradičná ofera bude na budúcu nedeľu.
  • Začíname sláviť svätý týždeň. Veľkonočné sviatky sú slávením umučenia, smrti a zmŕtvychvstania nášho Pána. Je to stredobod našej viery. Snažme sa nájsť si čas na návštevu bohoslužieb. Na Veľký piatok je prísny pôst. Na Bielu sobotu sa príďme pokloniť aj do Božieho hrobu. Tabuľku na zapisovanie nájdete na stolíku. Verím, že sa tu stretne v týchto dňoch čím väčší počet veriacich našej farnosti.