Zbierka na organ z minulej nedele bola 413€. Pán Boh odplať za vašu štedrosť.

V PONDELOK je cirkevne prikázaná slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Bude len jedna sv. omša aj po maďarsky aj slovensky o 19:00.

V ostatné dni sv. omše vždy o 19:00. V NEDEĽU ako zvyčajne o 7:15 a o 11:00 po maďarsky, o 9:30 po slovensky, v Nýrovciach o 8:30.