Kedy môžeme získať odpustky, pre koho, za akých podmienok?
Katechizmus katolíckej cirkvi nás učí, že „Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny. Dostane ho náležite pripravený veriaci v Krista za istých a stanovených podmienok pomocou Cirkvi, ktorá ako služobníčka vykúpenia [svojou] mocou rozdáva a aplikuje poklad zadosťučinení Krista a svätých.“ „Odpustky sú čiastočné alebo úplné podľa toho, či oslobodzujú od časného trestu za hriechy čiastočne alebo úplne.“ „Každý veriaci môže odpustky… získať buď pre seba, alebo aplikovať za zosnulých.“ (KKC 1471)

Teda za hriechy si zasluhujeme trest. Hriechy sú nám odpustené pri spovedi, tresty sa nám odpúšťajú prostredníctvom odpustkov. Odpustky získavame pre spásu svojej duše. Avšak v tomto období nám Cirkev vraví:

 1. Veriaci, ktorý v deň spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne navštívi kostol a pomodlí sa Otče náš a Verím v Boha, môže získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť len dušiam v očistci.
 2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň v mysli sa pomodlí za zosnulých môže získať úplné odpustky iba pre duše v očistci, a to raz denne od 1. do 8. novembra.
 3. Okrem týchto konkrétnych odpustkových úkonov sa vyžadujú splniť aj nasledujúce podmienky:
  a) svätá spoveď (krátko predtým alebo potom, jedna spoveď stačí na všetky odpustky)
  b) sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň)
  c) modlitba na úmysel pápeža (napr. Otče náš a Zdravas)
  d) vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj všednému
 4. V špeciálnom prípade je možné sa riadiť vysvetlením Apoštolskej penitenciárie >>>

Okrem tohto obdobia pochopiteľne môžeme získať odpustky aj inokedy (pre seba samých). Cirkev určila konkrétne dni a odpustkové úkony (všeobecné podmienky – spoveď, prijímanie atď. platia pri každom z nich):

 1. Slávnosť Panny Márie Bohorodičky (Nový rok)
  Zúčastniť sa verejnej modlitby (spevu) Veni Creator (Príď, Duchu Svätý, tvorivý)
 2. Každý deň v pôste (40 dní pred Veľkou Nocou)
  Vykonať si krížovú cestu (pri verejnej pobožnosti stačí, ak sa pohybuje od jedného zastavenia k druhému ten, čo vedie pobožnosť; pri súkromnej pobožnosti sa treba taktiež pohybovať)
 3. Každý piatok v pôste
  Pomodliť sa po prijímaní pred obrazom Ukrižovaného Ježiša Krista modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu
 4. Zelený štvrtok
  Pri verejnej poklone Najsvätejšej Sviatosti (adorácii) sa zúčastniť recitovania alebo spevu hymnu Tantum ergo (Ctime túto Sviatosť slávnu)
 5. Veľký piatok
  Nábožná účasť poklone krížu pri obradoch Veľkého piatku
 6. Veľkonočná vigília (vzkriesenie)
  Obnovenie krstných sľubov
 7. Zoslanie Ducha Svätého
  Účasť na verejnom recitovaní alebo speve hymnu Veni Creator (Príď, Duchu Svätý, tvorivý)
 8. Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
  Účasť na verejnom recitovaní alebo speve hymnu Tantum ergo (Ctime túto Sviatosť slávnu)
 9. Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
  Účasť na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu
 10. Porciunkula – 2. augusta
  Nábožná návšteva farského alebo františkánskeho kostola spojená s modlitbou Pána (Otče náš) a vyznaním viery (Verím v Boha)
 11. Každý deň v októbri
  Modlitba ruženca v spoločenstve veriacich (päť desiatkov s vyslovením jednotlivých tajomstiev, rozjímanie nad tajomstvami)
 12. 1.-8. novembra – len pre duše v očistci
  Nábožne navštíviť cintorín a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých
 13. 2. novembra – len pre duše v očistci Nábožne navštíviť kostol (kaplnku), pomodliť sa Otče náš a urobiť vyznanie viery (Verím v Boha)
 14. Nedeľa Krista Kráľa
  Účasť na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia
 15. 31. decembra
  Pri verejnej ďakovnej pobožnosti účasť na speve hymnu Teba, Bože, chválime