Náš farský kostol sv. Jakuba apoštola má za sebou naozaj pohnuté dejiny. Počnúc stavbou v 15. storočí, pokračujúc rôznymi náročnými obdobiami histórie, cez rekonštrukciu v 19. storočí, náročnú opravu a dostavbu po zničení na konci 2. svetovej vojny až po súčasné rekonštrukčné a reštaurátorské práce v interiéri aj exteriéri za uplynulých desať rokov.

Okrem rekonštrukcie gotických okien, opravy vonkajších operných stĺpov a omietok, pôvodného bočného vchodu, gotického rebrovania a omietok vo svätyni sa nám tiež podarilo zreštaurovať všetky stredoveké fresky a ich fragmenty, ktoré zdobia náš kostol. Napokon minulý rok sme vymaľovali aj loď kostola.

V tomto roku v mesiacoch apríl a máj budeme po 69 rokoch opravovať vonkajšiu fasádu kostola. Časti omietky zo severnej strany (od námestia) nie sú v dobrom stave. Tak isto časť pod strechou je v zlom stave a potrebuje opravu. Napokon aplikujeme zjednocujúci fasádny náter.

Financovanie je zabezpečené z viacerých zdrojov: vlastné finančné prostriedky farnosti, štedrý milodar darcu, príspevok ružencových spoločenstiev a budúce milodary veriacich, za ktoré ďakujeme.

Prispieť môžete:

  • milodarom do pokladničky v kostole kedykoľvek
  • pri špeciálnej zbierke na prvú nedeľu v mesiaci
  • platobnou kartou alebo mobilom na termináli v kostole
  • bezhotovostným bankovým prevodom

ĎAKUJEME.

SK35 0200 0000 0016 2199 6554

qr kod uctu

We are Hiring Now Instagram Facebook ad - Made with PosterMyWall (2)

We are Hiring Now Instagram Facebook ad (1) - Made with PosterMyWall (1)

Informačný servis nitrianskej diecézy