Príležitosť k svätej spovedi pred veľkonočnými sviatkami bude 14. apríla 2019 (Kvetná nedeľa) od 14:30 vo farskom kostole v Želiezovciach. Bude spovedať niekoľko kňazov ako po slovensky, tak aj po maďarsky. O 15:30 bude sv. omša.

Bude možné sa vyspovedať aj v nasledujúcich dňoch (15. až 17. apríla) pred večernými bohoslužbami.