Rímskokatolícka farnosť sv. Jakuba apoštola v Želiezovciach má v súčasnosti približne štyri tisíc veriacich z viac ako sedem tisíc obyvateľov tohto mestečka na južnom Slovensku. Pôvodne gotický kostol z prvej polovice 14. storočia prešiel pohnutými dejinami, súčasný stav je výsledkom dostavby po bombardovaní na konci druhej svetovej vojny. Momentálne prebiehajú rekonštrukčné práce v zachovalom presbytériu.

Ekumenické stretnutia

V rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa uskutočnia modlitbové ekumenické stretnutia na území našej farnosti takto: pondelok-hétfő 18:00 kostol reformovanej cirkvi vo Svodove Szódói református templom utorok-kedd 18:00 modlitebňa evanjelickej cirkvi v Želiezovciach Zselízi...

Svätá omša k úcte sv. Charbela

Vo farskom kostole bude 22. januára o 17:00 sv. omša v maďarskej reči k úcte sv. Charbela, ktorého relikvie uchovávame v našom kostole. Pred sv. omšou bude ruženec, na záver sv. omše litánie a potom...

Farské oznamy na 2. cezročný týždeň 2020

(20.1.2020-26.1.2020) V pondelok je tridentská svätá omša o 17:00. V utorok je svätá omša po slovensky o 17:00. V stredu je svätá omša po maďarsky o 17:00. Vo štvrtok je od 16:00 v kostole adorácia,...

Farské oznamy na 1. cezročný týždeň 2020

(13.1.2020-19.1.2020) V pondelok je tridentská svätá omša o 17:00. V utorok je svätá omša po slovensky o 17:00. V stredu je svätá omša po maďarsky o 17:00. Vo štvrtok je od 16:00 v kostole adorácia,...

Farské oznamy na 3. vianočný týždeň 2019

(6.1.2020-12.1.2020) V pondelok je cirkevne prikázaná slávnosť Zjavenia Pána, sv. omša v Nýrovciach je o 8:30, v Želiezovciach o 9:30 po slovensky a o 11:00 po maďarsky. V utorok je svätá omša po slovensky o...

Farské oznamy na 2. vianočný týždeň 2019

(30.12.2019-5.1.2020) V pondelok je tridentská svätá omša o 17:00. V utorok je svätá omša po slovensky o 17:00. V stredu je cirkevne prikázaná slávnosť Panny Márie Bohorodičky, sv. omša v Nýrovciach je o 8:30, potom...