Rímskokatolícka farnosť sv. Jakuba apoštola v Želiezovciach má v súčasnosti približne štyri tisíc veriacich z viac ako sedem tisíc obyvateľov tohto mestečka na južnom Slovensku. Pôvodne gotický kostol z prvej polovice 14. storočia prešiel pohnutými dejinami, súčasný stav je výsledkom dostavby po bombardovaní na konci druhej svetovej vojny. Momentálne prebiehajú rekonštrukčné práce v zachovalom presbytériu.

Liturgia domácej cirkvi na Bielu sobotu

Liturgia domácej cirkvi na Veľkonočnú vigíliu (Bielu sobotu) (zostavil kňaz Spišskej diecézy František Trstenský)   (odporúčame sláviť vo večerných hodinách, ale tak, aby to nenarušilo sledovanie obradov veľkonočnej vigílie Pánovho zmŕtvychvstania)   Úvodné obrady (Na stôl...

Liturgia domácej cirkvi na Veľký piatok

Liturgia domácej cirkvi na Veľký piatok (zostavil kňaz Spišskej diecézy František Trstenský)   (odporúčame sláviť popoludní okolo 15:00 hod., ale tak, aby to nenarušilo sledovanie veľkopiatočnej liturgie na pamiatku Pánovho umučenia)   Úvodné obrady (V tento...

Liturgia domácej cirkvi na Zelený štvrtok

Liturgia domácej cirkvi na Zelený štvrtok (zostavil kňaz Spišskej diecézy František Trstenský) (odporúčame sláviť vo večerných hodinách, ale tak, aby to nenarušilo sledovanie večernej svätej omše na pamiatku Pánovej večere)   Úvodné obrady (Na stôl položte...

Informácia

Rímskokatolícky farský kostol sv. Jakuba apoštola v Želiezovciach bude počas nasledujúcich dní otvorený denne od 16:00 do 18:00. V nedeľu od 9:00 do 12:00. Iba na súkromnú modlitbu.

Deviatnik k sv. Jozefovi a zasvätenie farnosti

Od utorka 10. marca sa po sv. omšiach budeme modliť deviatnik k úcte svätého Jozefa, ženícha Panny Márie. Na jeho sviatok 19. marca mu potom zasvätíme našu želiezovskú farnosť. Deviatnik k svätému Jozefovi Imakilenced szent Józsefhez

Farské oznamy na 2. pôstny týždeň 2020

(9.3.-15.3.2020) V pondelok je tridentská svätá omša o 17:00 (v latinčine s maďarskými spevmi). V utorok je svätá omša po slovensky o 17:00. Po nej sa modlíme vešpery po slovensky. V stredu je svätá omša...