Rímskokatolícka farnosť sv. Jakuba apoštola v Želiezovciach má v súčasnosti približne štyri tisíc veriacich z viac ako sedem tisíc obyvateľov tohto mestečka na južnom Slovensku. Pôvodne gotický kostol z prvej polovice 14. storočia prešiel pohnutými dejinami, súčasný stav je výsledkom dostavby po bombardovaní na konci druhej svetovej vojny. Momentálne prebiehajú rekonštrukčné práce v zachovalom presbytériu.

Farské oznamy na vianočný týždeň 2020

(20.12.-27.12.2020) 20. decembra 2020 je 4. adventná nedeľa. Svätá omša v Nýrovciach je o 8:30, v Želiezovciach o 9:30 po slovensky a o 11:00 po maďarsky. Od 14:00 je možnosť pristúpiť k sv. spovedi. Potom je...

Farské oznamy na 3. adventný týždeň 2020

(13.12.-20.12.2020) 13. decembra 2020 je 3. adventná nedeľa. Svätá omša v Nýrovciach je o 8:30, v Želiezovciach o 9:30 po slovensky a o 11:00 po maďarsky. Pre seniorov je sv. omša o 15:00. V pondelok je...

Farské oznamy na 2. adventný týždeň 2020

(6.12.-13.12.2020) 6. decembra 2020 je 2. adventná nedeľa. Svätá omša v Nýrovciach je o 8:30, v Želiezovciach o 9:30 po slovensky a o 11:00 po maďarsky. Pre seniorov je sv. omša o 15:00. V pondelok je...

Farská charita Želiezovce

Ďakujeme všetkým dobrodincom. Zbierka pokračuje aj naďalej, či už ide o oblečenie alebo potraviny. Doposiaľ za tri týždne sme pomohli takmer tridsiatim viacčlenným rodinám (ide asi o dvesto ľudí, ktorým sa dostala pomoc). Veľká vďaka...

Farské oznamy na 1. adventný týždeň 2020

(30.11.-6.12.2020) 30. novembra 2020 je 1. adventná nedeľa. Svätá omša v Nýrovciach je o 8:30, v Želiezovciach o 9:30 po slovensky a o 11:00 po maďarsky. Pre seniorov je sv. omša o 15:00. V pondelok...

Farská charita – potravinová zbierka

Potravinová zbierka pre núdznych. Pod záštitou Diecéznej charity Nitra sme rozbehli projekt Farskej charity v Želiezovciach. Máme ochotných dobrovoľníkov, ktorí radi pomôžu. Ak by ste chceli prispieť, budeme veľmi radi. Na Poštovú ul. č. 1...